Социални услуги
Електронни услуги
9.Домашен социален патронаж

Социалната услуга включва доставяне на храна. Услугата е насочена към хората с увреждания и възрастни хора в риск.