Социални услуги
Електронни услуги
6.Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания

Социалната услуга е комплекс от  услуги  за задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни, логопедични и др. потребности за социално интегриране на лица от 3 до 65 години с увреждания. Услугата е делегирана от държавата дейност с капацитет 30 потребителя.