Социални услуги
Електронни услуги
8.Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Рудник

Социалната услуга е комплекс от социални услуги  за задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни, логопедични и др. потребности за социално интегриране на децата. Услугата е делегирана от държавата дейност с капацитет 34 потребителя.