Социални услуги
Електронни услуги
1.Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Социалната услуга предлага целодневни грижи, денонощно и медицинско обслужване. Социалният дом разполага с база, съобразена за целите на заведението. Домът е разположен върху площ от 25 декара, състои се от 5 масивни сгради и 25 спални помещения, обособена столова и кухня. Капацитета на услугата е 62 лица.