Социални услуги
Електронни услуги
16.Осигуряване на топъл обяд

Социалната услуга се предоставя в рамките на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Долни чифлик” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Потребители на услугата са най-бедните и бездомни лица на територията на община Долни чифлик. Услугата се предоставя от 2015 г. и всяка година от нея ежедневно се ползват по 150 лица.