Социални услуги
Електронни услуги
4.Наблюдавано жилище

Социалната услуга е комплекс от услуги, предоставяни  в среда, близка до семейната. Потребителите на социалната услуга са хора с лека и умерена степен на психични разстройства, които са прекарали по-голямата част от живота си в специализирани институции, но с реален шанс за социална интеграция. Услугата е делегирана от държавата дейност с капацитет 8  потребителя.