Социални услуги
Електронни услуги
7.Дневен център за стари хора

Социалната услуга включва осигуряване на храна, лични и социални контакти, консултации. Задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни, потребности от организация на свободното време и личните контакти. Услугата е делегирана от държавата дейност с капацитет 20 потребителя.