Социални услуги
Електронни услуги
11.Личен асистент по механизма Лична помощ

Социалната услуга е в подкрепа на самостоятелността на потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на потребителя. Услугата е насочена към деца и възрастни с увреждания, които са в невъзможност за самообслужване в ежедневието.