Социални услуги
Електронни услуги
Новини

Община Долни чифлик стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги
21.01.2021
ОбявлениеЗаявление

Приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-4.003-0005-C01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
04.01.2021
На 31.12.2020 г. приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-4.003-0005-C01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Партньор по проекта: община Осило, Италия. Период на изпълнение: 03.07.2019 г. - 31.12.2020 г. Обща цел на проекта: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в община Долни чифлик в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. Специфична цел 1: Повишаване знанията, уменията и компетентностите на служителите в община Долни чифлик предоставящи социални услуги и заинтересованите страни чрез изучаване на...

Проведена международна конференция „Интегрираните социални услуги-за всеки според потребностите”
18.12.2020
 На 16 декември 2020 г. в гр. Долни чифлик се проведе международна конференция „Интегрираните социални услуги-за всеки според потребностите” по проект „Център за възстановяване на социалния живот” по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньор по проекта е община Осило, Сардиния, Италия. В работата на конференцията се включиха 83 участника от общините Долни чифлик, Бяла, Белослав, Дългопол, Аксаково, Суворово, Провадия, и представители на партньорите от Италия. Конференцията бе открита от кмета на община Долни чифлик г-жа Красимира Анастасова, която представи ползите от проекта и благодари на Кмета на община Осило, Италия за доброто сътрудничество при реализацията на...

Доклад-анализ на постигнатите резултати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията " Център за възстановяване на социалния живот" в община Долни чифлик
30.09.2020
Доклад-анализ на постигнатите резултати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията " Център за възстановяване на социалния живот" в община Долни чифлик

Наръчник "Интегрирани социални услуги за всеки според потребностите"
28.09.2020
Наръчник "Интегрирани социални услуги за всеки според потребностите"

Откриха нова площадка за игра на децата от ДЦДУ в с. Рудник
23.09.2020
Чисто нова детска площадка получиха като отложен заради коронавируса подарък за 1 юни – Деня на детето, възпитаниците на Дневния център за деца с увреждания (ДЦДУ) в с.Рудник. Днес тя бе официално открита от ръководителя на Центъра Искра Тодорова и кмета на община Долни чифлик Красимира Анастасова. Площадката е разположена в двора на Центъра и разполага с чис то нови люлки, катерушки и дори фонтанче с живи риб- ки. Средствата за изграждането на площадката са от капиталовата програма на общината за 2020 г. и са одобрени от общинските съветници. Г-жа Анастасова благодари на целия колектив на Дневния център, защото без техните грижи базата му...