Социални услуги
Електронни услуги
Новини
Удължаване срока на въведените с Заповед № РД 745 от 13.03.2020 г. противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифлик до 12.04.2020 г.
01.04.2020

 На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при
бедствия и чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето, както и със Заповед на
Министъра на здравеопазването № РД-01-124 от 13.03.2020 г. (изменена и допълнена със
заповеди №№ РД-01-131 от 17.03.2020 г., РД-01-139 от 19.03.2020 г., РД-01-144 от 22.03.2020
г. и РД-01-154 от 26.03.2020 г.) и с решения на Кризисния щаб на община Долни чифлик от
27.03.2020 г.

1. Удължавам срока на въведените с моя Заповед № РД 745 от 13.03.2020 г.
противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община
Долни чифлик до 12.04.2020 г. и изменям тези мерки, както следва:
1.1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки,
барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и
големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси,
хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се
разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по
досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. В обектите за бързо
хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска
консумацията на място.

За повече информация тук.