Социални услуги
Електронни услуги
Новини
Проведена международна конференция „Интегрираните социални услуги-за всеки според потребностите”
18.12.2020

 На 16 декември 2020 г. в гр. Долни чифлик се проведе международна конференция „Интегрираните социални услуги-за всеки според потребностите” по проект „Център за възстановяване на социалния живот” по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Партньор по проекта е община Осило, Сардиния, Италия. В работата на конференцията се включиха 83 участника от общините Долни чифлик, Бяла, Белослав, Дългопол, Аксаково, Суворово, Провадия, и представители на партньорите от Италия.

Конференцията бе открита от кмета на община Долни чифлик г-жа Красимира Анастасова, която представи ползите от проекта и благодари на Кмета на община Осило, Италия за доброто сътрудничество при реализацията на проекта, за гостоприемството по време на работното посещение в Италия, за ангажираността и отзивчивостта им при организацията на конференцията.

На конференцията се представиха дейностите и резултатите от проекта, който въвежда иновативен подход за достъп до общински социални услуги, дава възможност за регистрация на всички кандидати за социални услуги чрез електронна платформа и създава база от чакащи включване в дадена услуга, както и за лицата, които получават общински социални услуги и резултатите от анализ за състоянието на социалните услуги на територията на община Долни чифлик. Партньора Община Осило представи партньорския проект, който община Осило управлява „Програма Плюс“. Представиха се практики от Италианските партньори от Център за социални грижи за хора с ментални увреждания в Сасари” и Център за социална интеграция на хората с умствени проблеми – Кастел Сардо.