Социални услуги
Електронни услуги
12.Социална услуга «Домашен помощник

Социалната услуга е в подкрепа на  самостоятелността на потребителя, при изпълняване на ежедневни битови дейности в домашна среда. Услугата е насочена предимно към възрастни лица, които са в невъзможност да се самообслужват поради увреждане настъпило в следствие на злополука или старост.