Социални услуги
Електронни услуги
Новини
Стартиране на прием на документи за включване в механизма лична помощ
01.04.2020
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Долни чифлик стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ.
Изисквания към ползвателите на лична помощ  и необходимите документи при подаване на заявления-декларации

До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

  • хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
За повече информация тук.